HR department

Mariya Berezovaya, Leading HR Specialist

           +7 (383) 304 95 44

                   +7 991 446 49 37

            berezovaya@novosibexpo.ru